Jdi na obsah Jdi na menu
 


Architektura starého Egypta

21. 4. 2009

 

                 Architektura starého Egypta         

Egyptská architektura, byla především zaměřena na náboženské stavby, ale i ta která byla spjata s panovníkem byla tímto ovlivněna. Faraon, bůh na zemi se stával strážcem řádu a zárukou, že síly zla nezvítězí. Ideje jako zmrtvýchvstání a obnovení sil bylo pevně zakotveno v Egyptské architektuře.
Proto ve stavbách se využívalo kosmologických plánů více než pouze materializace stavitelského záměru. To se projevovalo při obřadech doprovázející zahájení, a koncepci stavby( orientace, výzdoba).
Chrám byl příbytkem boha, místem obřadů,uctívání, objetování a komunikací s ním.Také zde, byla výzdoba výzdoba tomuto účelu podřízena.
V celkovém uspořádání byl dodržován přísný řád (matematický). Např: stanovení chrámového dvora byl vztah mezi délkou a šířkou stanoven pomocí pravoúhlých trojúhelníků v poměru 3:4:5. Takto vytvořená stavba vypadala proporcionálně vyváženě a symetricky v tzv."duchu architektonické harmonie".
Nejběžnější materiály byla hlína, sušené cihly, dřevo, rákosí a papyrus. Materiály lehké a vhodné pro zdejší klimat. Při budování z těchto prvků vznikaly zcela specifické formy (roztřepený horní okraj stěny z rákosové rohože, prkna vytvářející výstupky a výklenky, sloupy s otevřenými papyrusovými stvoly atd). Tyto formy, vč. detailů byly při zrodu kamenné architektůry (St. říše) a převedeny do nového materiálu.
Konstrukční systém byl architrávový (překlad nikoliv klenba). Zeď byla zpravidla na své vnější straně směrem vzhůru zúžena. Pilíř měl zpočátku tvar čtyřbokého hranolu. Někdy byla před pilíř umístěna socha boha nebo panovníka. Kromě pilířu se používaly sloupy (papyrusový,lotosový...). Na pilíři tvořila hlavici jednoduchá deska, na sloupu se vyvíjela hlavice.Vývoj architektury se dělí na čtyři velká údobí:
    1) Předhistorická doba do roku 3200 př.Kr a umění prvních dynastií. Hlavním městem Abydos. Předpokládá se hrobní architektura, budování obytných domů a pevností.
    2) Stará říše, spadající do let 3200 až 2400 př.Kr. (města Abydos, Nakáda, Sakkára aj.). Rozmach kultu mrtvých. Budují se mastaby a pyramidy. Od páté dynastie se staví menší pyramidy a počíná monumentální chrámová architektůra
    3) Střední říše (2400-1600)Města jako Mennofer a Vesét.Odklon od pyramidových staveb- skalní hroby
    4) Nová říše (1600-).Vesét.Chrámové stavby dosáhly své největší monumentality-taktéž skalní hrobky.Obytné budovy byly několikapatrové.

    Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář