Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda o Atlantidě

26. 6. 2008

                                       

                 Pravda o Atlantidě

Když člověk na Zem přišel jako fyzická bytost, svět se od dnešní­ho lišil. Po posunu pólu a po rozpadu kontinentů po tisíci letech, se uskutečnily velké změny. Póly byly v tropické a subtropické oblasti.


Většina Severní Ameri­ky, kromě států Utah, Nevada, Arizona a Nové Mexiko - ležela pod vodou. Poušť Gobi ve východní Asii byla úrodnou nížinou. Pobřeží And v Jižní Americe bylo pod vodou, stejně jako většina kontinen­tu, kromě jižních Kordiller a Peru. Horní část západní Afriky - Egypt a Súdán - byla souší. Nil směřoval do Atlantského oceánu. V Evropě a Asii bylo nad hladinou moře Karpatské a Kavkazské pohoří, Nor­sko, Mongolsko a Tibet. Írán a Kavkaz byly bohatými zeměmi - Raj­skou zahradou.

Kontinenty Lemurie a Atlantida byly největšími zeměmi na světě. Lemurie ležela zhruba v oblasti dnešního Tichého oceánu, od západ­ní části USA po Jižní Ameriku. Její pobřeží tvořily Andy a Střední Amerika. Atlantida zabírala většinu pozdějšího Severoatlantského oceánu a byla nejdůležitější zemí. Velikostí se rovnala dnešní Evropě a Ru­sku. Východní pobřeží USA - tehdy většinou ponořené - tvořilo po­břežní nížiny Atlantidy, rozprostírající se od Mexického zálivu až po Středozemní moře. Ostrov Bimini (nedaleko Floridy) byl její součás­tí, stejně tak Bahamy v Britské západní Indii a Yucatan v jižním Me­xiku.

Když se v Atlantidě objevila dokonalá červená rasa, země už byla osídlena netvory. Byly to duše-entity, které přijaly různá divná a gro­teskní těla, aby si tak na Zemi vyzkoušely svou hmotnou existenci. Žily zde už stotisíc let a - jako jinde na světě - vyvinuly se do všech druhů a velikostí, od trpaslíků po 3,5 metrové obry s mnoha ohyz­dnými abnormalitami, které vznikaly po jejich spojení se zvířaty Z počátku duše žily v klidu, protože boj Božích Synů, aby se plodily, množily a zaplavily Zem a ovládly ji, nemohl být orga­nizován hned. Duše s dokonalými těly přicházely na Zem ve velkém počtu, aby se udržela rovnováha a připravily se na rozkol, který měl později nastat se Syny Belialovými - s těmi z obou ras, které se stá­le více vzdalovaly od Boží vůle. Ale v této druhé duši - asi před 10,5 miliony let - v ten den (ještě) vzývaly jméno Pána. Lidé se pomalu spojovali do rodin a klanů.

Jedli byliny, a ovoce úrodné země, jako oděv nosili zvířecí kožešiny (Pán pro ně připravil oděv), které zakrývaly ty části těla, jež přinášely ničivý vliv sexu. Žili ve skalách, jeskyních , a na stromech. Tedy tento vývoj, který zapisuje věda a bible a náboženství ho neuvádějí, skutečně probí­hal. Jejich jednání určovala snaha vyniknout, v, kontrolovat, ovládat a tak při hledání společ­níků, ochrany a ve snaze spolupracovat, rych­le vznikaly domácnosti, klany a kmeny. Lidé si rychle uvědomili, že chtějí-li blahobytně žít, jsou na sebe odkázáni.

Obyvatelé Atlantidy museli těmito vývojovými stadii projít jako ostatní čtyři rasy v jiných oblastech, ale jejich postup byl rychlejší. Na rozdíl od ostatních, byli Atlanťané v té době míru­milovní a pohotově uměli využí­vat přírodní zákony.

Poprvé byl k obstarávání potravy a k ochraně před zvířaty použit kámen. Byly postaveny dřevěné, později kamenné domy s kru­hovým půdorysem. Atlanťané byli původně lov­ci, později pastýři a zemědělci; používali kamenné a dřevěné nástroje. Mezi jejich první objevy patřil oheň a přírodní plyn, poté násle­dovalo železo a měď. Vyráběli balony ze sloní kůže (a také z jiných zvířat) a využívali je k převo­zu stavebního materiálu. Pomalu vznikaly větší lidské komunity a komunikace.

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

atlantida

(Atta, 1. 4. 2011 22:35)

no, on u toho někdo z vás chytrých byl?