Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modrá hvězda Hopiů: Komety, supernovy a období velkých změn ?

27. 10. 2009

Modrá hvězda Hopiů: Komety, supernovy a období velkých změn?

25.10.09   Gary A. David

Gary A. David (Proroctví indiánského národa Hopiů se často opírají o různé katastrofické a kataklyzmatické scénáře. Lze říci, že právě toto pojetí budoucnosti spojené s přechodem z tzv. "Čtvrtého Světa do Pátého Světa" je součástí jejich mytologického folkloru a národních tradic. I když se vydavatel i redakce nezávislého internetového magazínu Matrix-2001 neztotožňuje s touto katastrofickou filozofií, rozhodli jsme se nakonec tento materiál vydat, jelikož v něm shledáváme celou řadu jiných velmi zajímavých a svým způsobem i podnětných informací. Čtenář by měl případné "katastrofické spekulace" uvedené v tomto materiálu vnímat s nadhledem a odstupem. Neexistuje žádný objektivní prostředek, který by opravňoval takovým hypotézám věřit. pozn. redakce). V historii bývaly komety posly zkázy, občanských válek, úkladných vražd a politických nepokojů. Římský historik a přírodovědec Plinius starší v prvním století po Kristu popsal tyto tzv. crinitae slovy "jako by byly střapaté červenými loknami a obklopené štětinami." Často přinášejí katastrofu (disaster), přičemž dis- lze přeložit jako "stranou" či "od sebe" a -aster znamená "hvězda".


Kometa Holmes

Mezi dny 23. a 24. října 2007 další "vlasatice" jménem Kometa 17P/Holmes doslova explodovala z magnitudy 17 do magnitudy 2,8. (Čím nižší magnituda, tím zářivější je objekt.) Jinými slovy - její jasnost se zvýšila faktorem blížícím se milionu. A to v řádu několika hodin. Časopis Sky and Telescope ji nazval "nejpodivnějším novým objektem, který se v posledních desítkách let na obloze objevil."

Tuto pravidelnou kometu s výjimečnou sedmiletou periodou původně objevil amatérský britský astronom Edwin Holmes. Stalo se tak 6. listopadu 1892, kdy se rovněž z ničeho nic rozjasnila a následně její záře opět klesla na dalších 115 let.

Jádro komety tvoří hornina a led a jeho průměr nepřesahuje 3,5 km. Naproti tomu ohon komety, tvořený plynem a prachem, je obrovský. Tato zeleno-modrá koule se svou chladnou září létá po vlastní nakloněné a eliptické dráze okolo Slunce a zcela nečekaně se z ní stal největší objekt naší Sluneční soustavy - dokonce větší než Slunce (ohon má podle odhadů z roku 2007 asi 1,4 miliónu km, pozn. překl.). Díky svému proměnlivému iontovému ocasu vypadá jako nebeská medúza. Přesto z ní nemusíme mít strach, protože její dráha vede mezi oběžnými drahami Marsu a Jupitera. Je pro nás spíš poslem než hrozbou.

Kometa Holmes vylétá ze strany souhvězdí Persea. (Jde pochopitelně jen o iluzi, není v něm ve skutečnosti, ale vychází z něj, pokud se na to díváme z pozemské perspektivy.) Tento legendární vládce z Mykén se proslavil pro svůj bájný čin odseknutí hlavy příšeře zvané Medusa. Připomeňme, že toto monstrum s hady namísto vlasů dokázalo svým upřeným pohledem proměnit kohokoliv v kámen.

Perseus nese její hlavu přes noční oblohu - dvojhvězda Algol představuje Medusiny dvě oči. Richard Hinckley Allen popisuje tuhle takzvanou "Démonickou hvězdu" slovy: "Podle astrologů šlo o nejhorší, nejnásilnější a nejnebezpečnější hvězdu na obloze."

A tento význam zdaleka neměla jen v Řecku. Hvězdě Algol se v Číně říká Tseih She, neboli "navršené mrtvoly." Hebrejské apokryfní učení spojuje hvězdu Algol s Lilith, Adamovou první ženou, kterou považují patriarchální zdroje (nepravdivě) za ztělesnění zla.

Zajímavá je i etymologie zmíněného starořeckého hrdiny. Jméno "Perseus" možná pochází ze slovesa "perthein", což znamená "plýtvat, pustošit, drancovat, ničit," jak se s tím setkáme i u Homéra. Cyrus Gordon, známý svými odvážnými teoriemi, navrhnul možnost, že "Perseus" může být semitské jméno, z "p-r-s", neboli "řezat, dělit".


Kachina a proroctví kmene Hopi

Komety lidé po dlouhou dobu považovali za předzvěsti konce světa. Indiáni z kmene Hopi v Arizoně tradují legendu o Modré hvězdě Kachina jménem Sakwa Sohu. Frank Waters a informátor přímo z kmene Hopi Oswald White Bear Fredericks ve své publikaci Kniha o kmeni Hopi píší: "Konec veškerého ceremonialismu kmene Hopi přijde, když kachina odhodí svou masku během tance na prostranství před nezasvěcenými dětmi." Říká se, že právě to se nedávno stalo v rezervaci kmene Hopi.

Pozn.: Někteří čtenáři možná znají dřevěnou panenku, které se říká kachina (nebo též katsina), kterou lidé z kmene Hopi vyřezávají. Ty samy nejsou přímo zhmotněnými bohy, ale jde o duchy, kteří fungují jako mediátoři mezi bohy a lidmi. Mohou na sebe vzít podobu zvířete, rostliny, nebeského tělesa nebo stvoření z jiného světa. V průběhu jara a na začátku léta provádějí tito domorodí lidé cyklus obřadů, při nichž maskovaná kachina tancuje, čímž prosí o déšť a o dobro pro kmen Hopi všeobecně.

Starší kmene Hopi, White Feather, ze spirituálně významného Klanu Medvěda, popisuje devět různých signálů o konci Čtvrtého světa (což je naše současná éra). Poslední varování zní:

"A toto je deváté a poslední znamení: Uslyšíte o příbytku v nebesích, vysoko nad zemí, který s velkou ránou spadne. Bude vypadat jako modrá hvězda. Brzo na to všechny obřady mých lidí ustanou."

Waters dále pokračuje:

"Třetí světová válka začne z popudu těch lidí, kteří jako první obdrželi světlo (tj. duchovní moudrost a inteligenci) ve starých zemích (Indie, Čína, Egypt, Palestina, celá Afrika). Ta doba není daleko. Dojde k tomu, až Sakwa Sohu Kachina začne svůj tanec. Reprezentuje Modrou hvězdu - vzdálenou a zatím neviditelnou - která se brzy objeví."

Slovo sakwa doslova znamená "modro-zelený" nebo "tyrkysový". Snímky Komety Holmes jednoznačně poukazují na to, že má právě tuhle barvu. V kosmologii kmene Hopi tyrkysová barva symbolicky představuje jihozápadní směr. Z perspektivy jejich vesnic leží na jihozápad vrcholky hor při městě San Francisco. Jde o posvátné zasněžené pohoří, kde duchovní poslové kachina žijí polovinu roku. Termín sakwi mimochodem znamená "opotřebený," "rozbitý" nebo "zničený". A mayské slovo sak označuje bílou barvu.

Je zajímavé, že Mayové z jižního Mexika a Střední Ameriky chápou modrou barvu jako symbol pro oběť. V pozdějších, pokleslejších fázích mayské kultury se těla lidí, kteří měli být obětováni bohům, barvila modrou barvou. Režisér Mel Gibson to zobrazuje ve svém filmu Apocalypto z roku 2006.

Film ve snaze o vytvoření jakési paralely pro naši současnou dobu ukazuje starého vypravěče, který divákům zprostředkoval legendu o muži, jehož "pohltil smutek". Zvířata mu v reakci na to věnovala určité své nejlepší vlastnosti. Od kondora získal ostrý zrak, od jaguára sílu, hadi mu předali tajemství země. Podle jelena by jej to mělo udělat konečně šťastným - když už má vše, co může potřebovat. Ale sova na to řekla:

"Vidím v tom člověku propast - hlubokou jako neutišitelný hlad. Právě kvůli ní je nešťastný a chtivý. Nadále bude jen brát a brát, až mu jednoho dne Svět sdělí: Už ve mně nic nezbylo, přestávám existovat."

Dr. Robert Ghost Wolf, míšenec indiánů Hopi, Iroquois a Lakota, hovoří o hvězdné věštbě související se závěrem současného cyklu bytosti jménem Gaia:

"Příběh o Modré Kachina je velice starý. Já osobně jej znám už od doby svého mládí. Předali mi jej mí dědečkové - kteří mají nyní 80 a 108 let. Řekli mi, že když bude Modrá Kachina viděna při tanci a večer ji uvidí děti tančit na prostranství, bude již konec časů velice blízko. Modrá hvězda Kachina se fyzicky objeví na obloze - tehdy staneme na konci časů."

Podle doktora Ghost Wolfa je kachina známa i jako Nanga Sohu nebo "Hvězda, která stíhá" Kachina. Slovo nanga znamená v jazyce Hopi "stíhat, honit, pronásledovat" a sohu má význam "hvězda". Někdy se slovem kachina označuje i Venuše, protože to vypadá, že její ranní a noční zjev se vzájemně pronásledují.

Etnograf Jesse Walter Fewkes naopak tvrdí, že Nanga Sohu přichází ve dvou různých verzích v závislosti na vesnici, v níž zrovna tančí. Kachina ve vesnici Oraibi má jedinou čtyřcípou hvězdu ve středu masky a koncová pera orla podobná těm, která mají prérijní Indiáni na čelence.

Naopak ve vesnici Walpi je nejvýraznějším rysem tohoto ztělesnění ducha řada čtyřcípých hvězd vedoucí horizontálně přes vrchní část hlavy. Tomuto typu se říká prostě Sohu Kachina. Tyto hvězdy připomínají nejvýznamnější konstelaci kosmologie kmene Hopi, Orion, obzvlášť jeho pás. Nejvýraznější hvězdná trojice se skládá z modrých či modro-bílých hvězd.

Mimochodem, slovo "soto" znamená v jazyce Hopi "hvězdy", zatímco "soti" je označením pro "konec".


Hvězda Mira

V srpnu roku 2007, ještě před zvětšením Komety Holmes, se objevila v novinových titulcích "neobvyklá hvězda" jménem Mira, která se nachází v Souhvězdí Velryby. Tohle mořské zvíře mimochodem proměnila v kámen Medusina hlava uťatá Perseem.

Mira je dvojitá hvězda vzdálená 418 světelných let. (Vzhledem k obrovským vzdálenostem pochází světlo, které k nám dnes proniká, defakto z roku 1589 po Kristu, což byl mimochodem rok založení nešťastného města Hiroshima.) Mira A také patří mezi oscilující proměnné hvězdy a byla s výjimkou hvězdy Algol první objevenou proměnnou hvězdou - nepočítáme-li supernovy. Připomínáme, že Algol v Perseovi byla známa jako "oko démona".

Mira představuje zcela unikátní astronomický objekt - a to kvůli zářivé modři a ohonu podobnému ocasu komety, který zabírá plochu 13 světelných let. Členové kmene Hopi rovněž předpověděli, že brzy po příletu Modré hvězdy Kachina přijde Červená hvězda Kachina (Paha Sohu) a bude zde působit jako "čistič". V této souvislosti stojí za to zmínit, že Mira vypadá jako velká červená hvězda s dlouhým modrým ohonem.

Dne 23. března 1996 se k Zemi na vzdálenost 9,3 miliónů mil přiblížila Kometa Hyakutake. Její barva je tyrkysová a rovněž má nejdelší ohon, jaký kdy astronomové pozorovali. Jde o kometu s dlouhou periodou - naposledy se na nebi objevila před 15 000 lety.Hale-Bopp

Následujícího roku oslnila svým dvojitým modro-žlutým ohonem své pozorovatele Kometa Hale-Bopp. Svým světlem překonala všechny hvězdy kromě té nejzářivější – Siria - a prostým oknem ji bylo možné vidět po celých 18 měsíců.

Kometa Hale-Bopp v roce 1997 rovněž přispěla k rozhodnutí o hromadné sebevraždě členů sekty Nebeská brána - na ranči v Santa Fe, v Kalifornii. Jejich vůdce Marshall Applewhite a dalších 38 členů uvěřilo, že se za kometou ukrývá vesmírná loď s Ježíšem na palubě. V té době se již naplno rozběhla horečka související s koncem milénia.

Skutečnost, že jak Hyakutake, tak Hale-Bopp proletěly přímo mezi očima hlavy Medusy v Perseovi, může být i víc než náhoda. Stalo se to v obou případech 11. dubna - tedy přesně jeden rok od sebe.

Mnoho lidí spekulovalo o tom, že jak Kometa Hyakutake, tak Kometa Hale-Bopp - obě s dlouhými ohony - mohly být Modrou hvězdou Kachina. O deset let později se zvažuje přisouzení té samé role Kometě Holmes. Během posledních dní jsou časté i různé další úkazy na obloze.
Explodující střed Mléčné dráhy

Astrofyzik Paul A. LaViolette (viz. obr. vpravo) tvrdí, že Modrá hvězda mohla být ve skutečnosti kanonádou z centra naší galaxie, která kdysi dávno zanechala stopu v mnoha světových kulturách a je pravděpodobné, že se zopakuje. Výbuch by se projevil jako modro-bílá hvězda tisíckrát zářivější než Sirius.

"Když pozorujeme centra vzdálených explodujících galaxií, vidíme něco jako světle modrou hvězdu, takže lze očekávat, že i střed naší galaxie by v průběhu explozivní fáze vypadal podobně, tudíž se pojem Modré hvězdy může vztahovat k výbuchu centra Mléčné dráhy. Tato děsivá podívaná se mohla dávným lidem zdát jako obrovské trestající Oko na obloze. Celý jev by zabíral asi 16° výhledu a zhruba 32 průměrů Slunce. "Duhovka" by měla v průměru asi 4° a z její "zornice" by vyzařovalo jasné světlo - neboli Modrá hvězda."

Prosvětlené beztvaré mlhoviny a oblaka prachu spolu se žhavými částmi hmoty by obklopily zářící modrou elipsu v blízkosti komplexu Sagittarius A. Dr. LaViolette tvrdí, že super-vlna kosmických paprsků, gravitace, elektromagnetické energie a synchrotronového záření by zjevení Modré hvězdy nepochybně provázela a udělala by z ní více než jen nezřetelně viditelný jev.

"Pravděpodobně nejděsivějším fenoménem, který by se odehrál, by byl okamžitý příchod impulzu a o několik dní později i prudký nápor gravitační vlny s následujícími pohyby zemské kůry způsobujícími zemětřesení a vulkanické erupce."Supernova 1987A

Před více než dvaceti lety se Supernova 1987A zapsala do našeho povědomí jako první současný kandidát na Modrou hvězdu. Světlo z výbuchu tohoto modrého gigantu opustilo jeho místo ve Velkém Magellanově oblaku (což je trpasličí galaxie nacházející se mezi jižními souhvězdími Mečoun a Stolová hora) asi před 160 000 lety a k Zemi dorazilo 23. února 1987. V květnu pak záře dosáhla své maximální magnitudy - stupně 3. Tím se tento objekt stal nejjasnější supernovou od vynalezení teleskopu.

Moira Timms (viz. obr. dole vlevo) popisuje její efekt ve své knize Za věštbami a předpověďmi:

"Prvních pár minut po vzniku supernovy přišel proud neutrin - stokrát větší, než jakému dá vzniknout Slunce za celý svůj život dlouhý přibližně 10 miliard let, následovaný šokovou vlnou. Tyto subatomární částice bez náboje v tichosti proletěly Zemí - od jihu k severu, po liniích magnetismu. Neutrinová salva předcházela ultrafialovému a infračervenému záření, dále paprskům X a gama. Podle některých zpráv je radiace vzniklá v prvních vteřinách zhruba shodná s radiací ze všech viditelných hvězd a galaxií dohromady."

Tato neutrina mohla způsobit mírné mutace jak v DNA našich fyzických těl, tak i v životní esenci našich éterických těl, čímž by mohlo dojít k jakémusi "restartování" lidských duší. Rovněž by to mohlo ovlivnit elektromagnetickou mřížku naší planety.

Katalytické kosmické částice, záření a antihmota proudily z jihu na sever. Převalily se i přes celý střed naší galaxie poblíž Sagittaria a zasáhly Zemi z jihu. Tento proud z hvězdy dále vystřelil směrem za Souhvězdí Hadonoše, přecházel i přes "stehno" Hercula a pokračoval severně k Souhvězdí Draka v severní části oblohy korunované Polárkou.

Podle kosmologie kmene Hopi sedí na pólech Země dva bájní hrdinové - dvojčata. Palöngawhoya má na povel hada obtočeného okolo jižního pólu a spravuje vibrační centra Země a pohyby vzduchu. Naproti tomu Pöqánghoya poroučí hadovi na severním pólu a jeho posláním je udržovat Zemi ve stálosti. Jejich společným působením Země rotuje tak, jak má. Šoková vlna kosmické energie ze supernovy však mohla tuto jemnou rovnováhu narušit.

Mimochodem - SN1987A se objevila jen šest měsíců před harmonickou konvergencí, událostí Nového věku, která snad zvěstovala globální vzestup do nové éry míru a započala závěrečné čtvrtstoletí směřující ke dni konce mayského kalendáře - tj. k zimnímu slunovratu v roce 2012.

Timms vliv dění okolo supernovy popisuje následovně:

"S dokonalým načasováním se Supernova Modrá Hvězda objevila ve stejné době, kdy byl odhalen Mayský kalendář a detaily související s kmenem Hopi. V okamžiku kratším než mrknutí oka nebo než naše mysl zpracuje zrakový vjem, bylo upraveno a zakódováno vědomí naší planety. Superluminální přenos extragalaktických frekvencí z hlubokého vesmíru nasytil Zemi neutriny a radiací. Pronikly až do srdce magnetického jádra Země. Působením této kosmické energie se urychlila frekvence vibrací síly života a my jsme tak připravováni pro tento bezprecedentní evoluční skok."

Jak nahoře, tak i dole

Nicméně předtím, než dojdeme osvícení, bude možná třeba projít si nejprve ohněm. Jak již bylo zmíněno, má Modrá hvězda zvěstovat nějaký apokalyptický vývoj. Věštby kmene Hopi - jak je ve své knize zaznamenal Waters - bez obalu zmiňují jaderné zbraně a radioaktivní spad. Zaniknout má většina americké "země a života" (v jazyce Hopi: tutkwa i´qatsi).

Stolové hory na území kmene Hopi mají plnit funkci oáz, kam se po katastrofě začnou stahovat přeživší uprchlíci. V podstatě by nás měla čekat válka mezi spirituálními a materiálními silami. Ti, kteří se zabíjení a destrukce nezúčastní, úspěšně zvládnou přechod do Pátého světa.

Siouxský hudebník, herec a aktivista Floyd Red Crow Westerman řekl: "Kmen Hopi i my věříme, že jestliže se na naši Zemi nedokážete spirituálně napojit a pochopit duchovní realitu života na ní, je pravděpodobné, že přechod nezvládnete."

I v průběhu 20. století tradovali stařešinové kmene Hopi své proroctví. V červenci roku 1955 se zástupci z Úřadu pro indiánské záležitosti setkali s vůdci kmene v Keams Canyon v Arizoně. Diskutovala se dost pozemská, nicméně důležitá témata - právo na pastvu pro zvířata, chov skotu, nucené studium na internátních školách nebo problematika importu alkoholu do indiánských rezervací.

Ve výkladech v jazyce Hopi jsou roztroušeny jak věštby o konci světa, tak i jiné, starší legendy. Tak například Julius Doopkema na téma těchto proroctví poznamenává:

"Mám schopnost předvídání věcí a dokážu tedy říct, co na kmen Hopi čeká. Od našich předků jsme dostali znalosti a moudrost. Ti už v minulosti předpověděli, že takové podmínky přijdou - že dojde k mnoha konfliktům a svárům mezi lidmi. Rovněž mohu říct, že naši kmenoví starší nám již dříve řekli, že jednoho dne bude existovat na nebi cesta, po níž budou cestovat mnohé druhy vozidel. Dnes se mi zdá, že se věštba našich lidí naplnila."

Pan Doopkema se vyjádřil rovněž v souvislosti s údajným koncem všech ceremonií kmene Hopi:

"Existuje i další teorie tradovaná naším lidem: jednoho dne mají skončit všechny naše obřady. Také nám bylo řečeno, že obřady Kachina se stanou tím, co život kmene Hopi ukončí."

Lewis Numkena popisuje nastávající světové války slovy:

"Můj dědeček nám tvrdil, že přijdou celkem čtyři války - ne však dříve než tehdy, kdy bude zemi křižovat množství cest - a kdy cesty povedou i vzduchem a vodou. Až následně přijdou války - ty pohltí celou zemi, vodu i vzduch. Čtvrtá éra má být pro "rudé" lidi érou poslední. Čeká nás déšť bomb a kulek. A pak má podle něj následovat proud krve - až nakonec země shoří."

Mějte na paměti, že pan Numkena hovoří v polovině 20. století o jasnovidných sděleních svého dědečka. Je obtížné říct, zda se jeho zmínka o "rudých" vztahuje k tehdy současnému tématu "rudých" komunistů. Může jednat i o tibetské buddhisty nosící červené róby či o sektu červených klobouků - v rámci toho samého náboženství.

Dan Katchongva zmiňuje proces očisty:

"Přijde den očištění, kdy budou potrestáni všichni ti, kteří konali zlo či spáchali velké hříchy. Jen členové kmene Hopi vědí o válkách, které nás čekají. A právě třetí válka přijde na tuto zemi v době očisty."

Ralph Salina zmiňuje legendu o Bílém bratru jménem Pahan, který dal vzniknout způsobu života kmene Hopi na počátku Čtvrtého světa. Má se vrátit, aby zjistil, zda jeho Rudý bratr (kmen Hopi) stále dodržuje tato původní náboženská učení. A jestliže ne - přijde trest.

"Jde o povinnost kmene Hopi. My tento styl života neopustíme. Víme totiž, že se Bílý bratr vrátí a buďto nás zničí, nebo nám daruje věčný život."

Andrew Hermquaftewa zmiňuje "nástroj", který údajně "Čistič" použije - má jít snad o nějaký typ vesmírné zbraně hromadného ničení. Pokud budou lidé kmene Hopi nadále žít podle starých pravidel, k použití tohoto nástroje nedojde. Nepanuje jistota ohledně toho, zda Pahana a "Čistič" jsou nebo nejsou jednou bytostí.

"Dostalo se nám informací, že se všichni postupně blížíme ke dni očisty - kdy se objeví sám "Čistič." Ten bude mít k dispozici onen nástroj, ale jestliže budeme nadále dodržovat náš styl života, k jeho použití nedojde."

V době, kdy se vraždy setnutím ze strany džihádistických skupin běžně dostávají na Internet, působí jedno z tvrzení Davida Mononguea obzvlášť znepokojivě:

"Tyto figury vytesané v kameni představují lidi bez hlavy. Jde o hříšné lidi - protože ti způsobují jiným útrapy a činí nejrůznější zločiny. Jestliže budeme jejich osud sledovat až do doby očisty, o které máme díky naší tradici informace, zjistíme, že přijdou všichni o hlavu. Každý ví o tomto učení a my, lidé kmene Hopi, se jej pevně držíme. Podívejme se zpět do našich vlastních nauk - my tento život nechceme zničit a jsme k němu pevně připoutáni."

Katchongva, stařešina kmene Hopi, se vyjadřuje i k bezprostřední budoucnosti:

"Očekáváme nyní našeho bratra, jenž byl v době našeho příchodu tímto úkolem pověřen. Právě on má do naší země přijít a provést očistu. Jde o jeho povinnost. V naší budoucnosti je nyní jediná věc - příchod "Čističe". Už jsme zažili mnohá trápení. Nyní míříme do budoucnosti."

"Čistič" je buďto totožný s bytostí Pahana a Červená hvězda působí jako prostředek očisty, anebo je sám přímo představován touto hvězdou. Ostatně, věštby nebývají vždy zcela jasné. Jen jedna věc se zdá být jednoznačná: přijde brzy.

Mnoho Hopiů věří, že spása lidstva spočívá v souladu s Matkou Zemí a v rovnováze s přirozenými rytmy života. Koncept tutskwa i´qatsi ("země a život") představuje podle mnohých klíč k našemu přežití. Peter Nuvamsa o tomto hovořil už v roce 1955, roky před silným ekologickým hnutím:

"Tutsquat (země) Hopiů je a vždy bude naší velkou láskou. Právě nad naší zemí vůdce ustanoví a sdělí data pro náš náboženský život. Naše země, naše náboženství i náš život jsou jednotou. Vůdce, s pokorou, pochopením a odhodláním, vykonává svou povinnost vůči Hopiům tak, že tuto jednotu udržuje a zajišťuje tak pro nás prosperitu a bezpečí."Nikoliv ve hvězdách, ale v nás samých

Jak už jsem napsal ve své knize "Oblast Orionu: Starověká hvězdná města amerického jihozápadu", Hopiové se spolu s většinou ostatních tradičních kultur kdysi zavázali hermetické zásadě: "Jak nahoře, tak i dole." Do jisté míry se jí stále drží. A můžeme dodat: "Jak vně, tak i uvnitř."

V době před tím, než nás umělé osvětlení a televize hnaly po západu slunce domů, vytvářeli dřívější pozorovatelé oblohy přesné závěry ze sledování nebeské mechaniky. Znali nejzazší viditelné kouty vesmíru stejně důvěrně, jako my dnes známe své sousedství. Jakékoliv narušení přirozených rytmů zářivé klenby by pro ně bylo okamžitě nápadné.

Šlo ale o víc, než jen o trpělivé pozorování oblohy a shromažďování dat. Anomálie, jakými se stávaly komety, supernovy nebo meteory, bývaly předměty diskuze mezi tehdejšími astronomy - často šlo o různé duchovní. Chaos na obloze zvěstoval chaos i na zemi.

Průkopník legendární Atlantidy Ignatius Donnelly shrnul znepokojení spojené s návraty komet následovně:

"Člověk má v sobě zděděný instinkt, na jehož základě považuje komety za velkou hrůzu a nepřítele; lidská srdce jejich zářivé příchody zneklidňují. I pro učence a vědce představují záhadu a obavu; jsou nestálé, neobvyklé, anarchické a monstrózní - jsou jako nebeský tygr, který brázdí poklidný a harmonický svět. Mohou být takřka nehmotné, velice řídké a plynné povahy, ale mohou s sebou přinášet i zkázu; každopádně se nad nimi člověk nezamýšlí beze strachu."

Strašidelný průlet komety obvykle vyvolá reakci v nejrůznějších kmenech a rituálních společnostech (zvlášť u členů kmene Hopi). Ti provádějí sakrální ceremonie - s cílem dostat vesmír zpět do obvyklé rovnováhy. Mnohokrát to zafungovalo - a to proto, že tradiční kultury stále žijí v tom, co básník Charles Olson naznal "lidským vesmírem."

My dnes žijeme pod jiným paradigmatem. Věda často omezuje náboženství. A ačkoliv se kyvadlo postupně začíná pohybovat i jiným směrem a nejnovější astrofyzikální teorie se dotýkají tajemných doktrín metafyziky, je pro většinu z nás každodenní realita světská a materiální.

Další kometa, která se dostala do našeho povědomí, se jmenuje 8P/Tuttle, a její maximální viditelnost ze Země připadla na 2. ledna 2008, kdy se dostala na vzdálenost 0,25 AU (jedna astronomická jednotka představuje průměrnou vzdálenost Země od Slunce) - neboli 23 miliónů mil. Slibovala být dalším dramatickým "zjevením" viditelným snad i prostým okem.

Kometa Tuttle "přinesl" roj Ursidů, který vyvrcholil dne 22. prosince, kdy Hopiové vykonávají obřady Soyal. Tento ceremoniál spadající do doby zimního slunovratu označuje konec období "bez kachiny" a počátek doby "s kachinou" v rámci pravidelného cyklu. Jeden z klíčů spočívá v rituálu zvaném "Hvězdný člověk," který tančí v podzemní modlitební komoře označované jako kiva. Má přitom na hlavě ozdobnou pokrývku tvořenou čtyřmi listy z bílé kukuřice, které představují čtyřcípou hvězdu - podobná byla již zmíněna v souvislosti s Nanga Sohu.

V průběhu období, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Kozoroha, prochází Kometa Tuttle souhvězdím Kasiopea. To bylo pojmenováno po marnivé a namyšlené královně Fénické Ethiopie (nezaměňovat se současným africkým státem; jde o starověký stát s hlavním městem Joppa - moderní Jaffa v Izraeli, odkud mimochodem Jonáš vyplul do Tarshish a cestou potkal jednu dost velkou rybu).

Kasiopea se chlubila tím, že je krásnější než mořské nymfy, čímž si rozhněvala Poseidona, který poslal na její zemi povodeň. (Záplava měla podle tradic Hopiů rovněž ukončit Třetí, předchozí svět.) Aby si usmířili Boha moře, obětovali manželé Kasiopea a Cefeus svou dceru Andromedu. Dali ji připoutat ke skále levantského pobřeží, kde ji měla najít a sežrat mořská příšera Cetus. Jak už ale zmiňuji výše, Andromedu zachránil Perseus, který s pomocí hlavy Medusy proměnil obludu v kámen. Následně získal Andromedu za manželku.

Je skutečnost, že Kometa Tuttle prochází tímto mytologicky bohatým souhvězdím, jen náhodou? Příslovečnou shodou okolností? Nebo jde o případ hlubší synchronicity?

Známe i další příklad "významné shody náhod," vztahující se ke kometě, která již byla zmíněna na začátku eseje.

"Podle fyzika Jamese McCanneya (viz. obr. dole vlevo) prošla Kometa Holmes dalším plazmovým vybitím, když se dostala do řady s elektromagnetickými "ohony" Země a Marsu - dne 22. prosince. Lze očekávat, že vlivem tohoto procesu se Kometa Holmes opět stane viditelnou i pro prosté oko pozemského pozorovatele."

V současnosti si každý z nás musí vybrat cestu skrze spleť protichůdných ideologií a světonázorů. Kometu 17P/Holmes i Kometu 8P/Tuttle nicméně můžeme považovat za další položky na rostoucím seznamu nebeských signálů věštících možný přechod z našeho současného věku rozporů a zoufalství do světa ve svém původním stavu, který na nás čeká. To, zda se některá z nich skutečně ukáže být Modrou hvězdou z proroctví Hopiů, bude záležet na tom, jaký směr běh dějin nabere.

Protože osud je spíše dynamický než pevně daný, mohou jej ovlivnit naše myšlenky a činy. Noosféra (ve smyslu "prostor myšlenek," pozn. překl.) naší pozitivní spirituální energie dokáže zmírnit dopad nadcházející katastrofy, případně ji i zcela odvrátit. Ve hvězdách můžeme hledat rady, závěrečné rozhodnutí je však na nás.Doporučená literatura a odkazy ke studiu:

 • The Natural History of Pliny - http://books.google.com/.

 • http://www.kyandtelescope.com.

 • R. H. Allen: Star Names: Their Lore and Meaning, Dover Publications, Inc.

 • Oswald White Bear Frederics: Book of the Hopi, Penguin Books, 1987, http://www.burlingtonnews.net/hopiprophecy.html.

 • http://www.wolflodge.org/bluestar/bluestar.htm.

 • Jesse Walter Fewkes: Hopi Katchinas, Dover Publications, Inc.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Mira.

 • http://www.eaglestation.com/medusa.html.

 • Paul A. LaViolette: Earth Under Fire: Humanity's Survival of the Ice Age, Bear & Company, 2005.

 • Moira Timms: Beyond Prophecies and Predictions, Ballantine Books, 1994.

 • Hopi Hearings, July 15-30, 1955.

 • http://www.exopolitics.com/.

 • http://www.skyandtelescope.com/observing/highlights/11886291.html.

 • Ignatius Donnelly: Ragnarok: The Age of Fire and Gravel, University Books, 1970.


(c)2007 Gary A. David
(c)2009 Translation: Bára

Zdroj: www.mondovista.com


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

gcql

(View Details, 18. 3. 2020 23:08)

medical education https://www.elitenicheresearch.com/search/cardiology-conferences-2020